גירושין\חלוקת רכוש


פירוק שיתוף בדירת המגורים


גירושין\חלוקת נכסים פיננסיים


גירושין\מוניטין אישי


גירושין\חלוקת מניות חברה


גירושין\מוניטין עסקי


גירושיו\חלוקת רכוש\פיצויים מתאונה, גימלה


גירושין\חלוקת רכוש לא שווה


גירושין\נכסים חיצוניים


דיני משפחה\הסכמים במשפחה


גירושין\בגידות\עידן האנטרנט


גירושין-כינוס נכסים


נהול עזבון-מכירת נכסי מקרקעין


עמוד הבית גירושין-חלוקת רכוש בין בני זוג

גירושין-חלוקת רכוש בין בני זוג

 

בכל הקשור לחלוקת רכוש בין בני זוג יש להפריד בין בני זוג שנשאו לפני ה 1.1.1974 לבין בני זוג שנישאו לאחר מועד זה.

 

1. הלכת השיתוף חלה על בני זוג אשר נשאו עד ליום 1.1.74 ועל ידועים בציבור.

2. הסדר איזון המשאבים חל על בני זוג שנשאו החל מיום 1.1.74 וזאת מכוח חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג 1973.

 

הלכת השיתוף

תמצית ההלכה היא, כי בני זוג החיים יחדיו ומנהלים משק בית משותף במאמץ משותף, חזקה עליהם, כי התכוונו לקיים ביניהם שיתוף כללי ומלא בכל הרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואים שלהם בלי להבחין על שם מי מבני הזוג נרשמו הנכסים. לפי מודל זה השיתוף הוא קנייני-מידי, בני הזוג שותפים לכל אורך החיים המשותפים וכל אחד מבני הזוג רשאי בכל רגע נתון למחצית מהנכסים שצברו בני הזוג.

 

התנאים להעמדת "חזקת השיתוף"

כיום- ,אין עוד דרישה של הוכחת חיים הרמוניים במיוחד לצורך קיום החזקה. די כי יוכח שבני הזוג ניהלו חיים משותפים ביחידת מגורים משפחתית, תחת קורת גג אחת כדי ללמוד על קיום חזקת השיתוף".

 

מהי המטרה של חזקת השיתוף

מטרתה של חזקת השיתוף היא צדק חברתי המבוסס על שיוויון בין המינים, והיא נובעת מהשקפה כי שני בני הזוג תורמים כל אחד לפי דרכו במידה שווה לרווחת המשפחה.

 

מתי נפסק השיתוף על פי הלכת השיתוף

קרע בין בני הזוג יגרור להפסקת השיתוף עם זאת צריך שידובר בקרע ממשי כגון עזיבת בית המגורים, הגשת תביעות משפטיות בענייני רכוש כמו תביעה לפירוק שיתוף.

 

הסדר איזון המשאבים

חוק יחסי ממון קובע משטר רכושי דחוי לפיו במהלך החיים המשותפים כל אחד מבני הזוג הינו הבעלים של נכסיו בלבד ורק בעת איזון המשאבים עקב פרידה או מוות זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג, אשר נצברו על ידם החל מתחילת הנישואים ועד למועד האיזון.

 

מה קובע הסדר איזון המשאבים

בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74 ולא ערכו הסכם ממון, חל עליהם הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון לפיו לאחר פקיעת הנישואין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג, למעט: א. נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו בירושה או במתנה בתקופת הנישואין. ב. גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים לו ע"פ חיקוק בשל נזק גוף או מוות. ג. נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב שלא יכנסו למסגרת האיזון ביניהם.

יודגש, כי במועד עריכת האיזון, משווים בין ערכם של הנכסים שנמצאים בבעלותו של כל אחד מבני הזוג, ובן הזוג שערכם של הנכסים שבבעלותו גבוה יותר, חייב לתת לבן הזוג האחר את מחצית ההפרש בכסף או בשווה כסף.

 

מתי מתבצע הסדר איזון המשאבים

איזון המשאבים מתבצע עם פקיעת הנישואים או במועד מוקדם יותר עליו הסכימו בני הזוג או על פי קביעת בית המשפט.

ביום 5.11.2008 נכנס לתוקפו תיקון מספר 4 לחוק יחסי ממון בין בני זוג אשר עיגן את האפשרות להקדים את מועד ביצוע איזון המשאבים טרם פקיעת הנישואין אם חלפה שנה מיום שנפתח אחד מההליכים האלה:

(א) הליך להתרת נישואין;

(ב) תביעה לחלוקת רכוש בין בני הזוג, לרבות תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין המשותפים לבני הזוג לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.

(ג) קיים קרע בין בני הזוג או שבני הזוג חיים בנפרד אף אם תחת קורת גג אחת במשך תקופה מצטברת של תשעה חודשים לפחות מתוך תקופה רצופה של שנה.

 

על אלו נכסים חלים הלכת השיתוף והסדר איזון המשאבים

אין מחלוקת כיום כי בשני המשטרים הרכושיים הנכסים אשר נצברו על ידי בני הזוג כוללים גם נכסי מקרקעין, נכסים עסקיים, זכויות סוציאליות, זכויות בחברות, מניות, אופציות, פנסיות וכל זכות מוחשית אחרת אשר צברו בני הזוג במהלך הנישואים.

פסיקת בית המשפט העליון ותיקון מספר 4 לחוק יחסי ממון משנת 2008 אף הרחיבו את החלת השיתוף הן מכוח הלכת השיתוף והן מכוח הסדר איזון המשאבים גם על נכסים בלתי מוחשיים כגון הפער בכושר ההשתכרות ומוניטין אישי. יובהר כי דרך חלוקתם של נכסים בלתי מוחשיים אינה זהה לדרך שבה חולקים בנכסים מוחשיים והיא עדיין מצויה בתהליך של התהוות בפסיקתם של בתי המשפט. ככלל נתן לאמר כי נכסים בלתי מוחשיים מהווים כלי עזר בידי בתי המשפט לצורך ביצוע קיזוזים בין בני הזוג והכל מתוך מטרה להביא את בני הזוג לשוויון בעת יציאתם מן הקשר הזוגי.  חזור למעלה  חזור למעלה  

| More


חדשות עולם המשפטחדשות משרד
עו"ד ליאן קהתצוואות\השפעה בלתי הוגנת
מהי השפעה בלתי הוגנת? באילו נסיבות ביהמ"ש יקבע כי היורש הפוטנציאלי אינו כשיר לרשת את המנוח? עו"ד ליאן קהת מנתחת את הנושא ומציגה את מבחני הפסיקה.
קרא עוד
כשירות מצווה לערוך צוואה
אחד התנאים שקובע חוק הירושה לצורך בדיקת כשירותה של צוואה הינו "כשירותו של המצווה". צוואה תיפסל אם יוכח שבעת שנעשתה, המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

קרא עוד
ביטול צוואה\מעורבות היורש
סעיף 35 לחוק הירושה קובע: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה". קרא עוד
עמוד הבית  |  קישורים  |  חדשות  |  הוסף למועדפים  |  צור קשר  |  מפת האתר

כל הזכויות שמורות למשרד עורכת דין ליאן קהת טל: 03-6126367

פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים