גירושין\חלוקת רכוש


פירוק שיתוף בדירת המגורים


גירושין\חלוקת נכסים פיננסיים


גירושין\מוניטין אישי


גירושין\חלוקת מניות חברה


גירושין\מוניטין עסקי


גירושיו\חלוקת רכוש\פיצויים מתאונה, גימלה


גירושין\חלוקת רכוש לא שווה


גירושין\נכסים חיצוניים


דיני משפחה\הסכמים במשפחה


גירושין\בגידות\עידן האנטרנט


גירושין-כינוס נכסים


נהול עזבון-מכירת נכסי מקרקעין


עמוד הבית אבדן הצוואה המקורית

אבדן הצוואה המקורית

ככלל וכידוע בדיני ירושה המבקש לקיים צוואתו של אחר לטובתו צריך להגיש במסגרת הבקשה לצו קיום צוואה המוגשת לרשם לענייני ירושה את הצוואה המקורית.

מה קורה כאשר הצוואה המקורית איננה!!

במקרה כזה על המבקש לקיים את הצוואה להגיש לבית המשפט לענייני משפחה תובענה להוכחת צוואה שלא באמצעות המקור בהתאם לסעיף 68 (ב) לחוק הירושה.

סעיף 68 (ב) לחוק הירושה מורה כדלקמן:

"צוואה למעט צוואה בעל פה, טעונה הוכחה בהגשת המקור. הוכח שהמקור נשמד בדרך או בנסיבות שאין בהן כדי לבטל את הצוואה, או שאי אפשר להגיש את המקור, רשאי בית המשפט להתיר הוכחת הצוואה בהגשת העתק או באופן אחר".

אבדן הצוואה המקורית

במקרה כזה על המבקש את קיום הצואה החובה לשכנע את בית המשפט בדבר אבדן המקור של הצוואה או אי היכולת למצוא אותה ובדבר המאמצים הסבירים שנעשו למציאתה של הצוואה המקורית.

מהו נטל ההוכחה המוטל על המבקש להוכיח אבדנה של צוואה.

בתי המשפט בתחום דיני הירושה קבעו כי לעניין אבדנה של צוואה אין צורך להוכיח איך הצוואה אבדה, דבר שהינו בדרך כלל קשה ואף בלתי אפשרי. לכן, אין לדרוש בדרך כלל עדות ישירה (פוזיטיבית) שאכן הצוואה אבדה, ודי בכך כי למרות חיפושים מתאימים לא נמצאה. עם זאת יש לשכנע את בית המשפט שנעשו מאמצים סבירים למצוא את מקור הצוואה כשלעניין מידת המאמץ שעל התובע להשקיע אין לקבוע מסמרות ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו.


הצוואה המקורית הושמדה שלא מתוך כוונה לבטלה

ככלל השמדתה של צוואה משמעה כי הצוואה בוטלה. יחד עם זאת אם נתן להוכיח את תוכן הצוואה וכי ההשמדה לא נעשתה מתוך כוונה לבטל את הצוואה אזי נתן יהיה לקיים את הוראות הצוואה. הנטל מוטל על הטוען כי השמדת הצוואה לא היתה מתוך כוונה לבטלה.

לדוגמא: במקרה שהמוריש קרע את צוואתו לחתיכות רבות אבל שם את כל החתיכות במעטפה ששמר, ובנוסף לא עשה צוואה חדשה. נקבע שלא היתה כוונה לבטל את צוואתו.

 

אחת הדרכים המאפשר החוק על מנת להתמודד עם אבדן הצוואה המקורית הינו הפקדה של הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. לצורך הפקדת צוואה על המצווה להגיע בעצמו לרשם לעניני ירושה  ולהפקיד  את צוואתו. בנוסף לכך נתן לערוך צוואה אצל נוטריון אשר מופקד על שמירת מסמכי המקור.

 לסיכום

כותבי הצוואות אנא דאגו  כי העתק מקורי מצוואתכם יופקד באופן כזה שנתן יהיה להגיע אל המקור.כמו כן אם הפקדתם את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה כדאי ליידע את היורשים בכך או לציין בפניהם את שם הנוטריון אצלו נערכה צוואה.

אי המצאת המקור לבית המשפט מקשה על היורשים ועלולה להביא לסכסוכים למיניהם או לניסיונות של יורשים לבקש אכיפתן של צוואות קודמות שעשה המוריש.

   חזור למעלה  חזור למעלה  

| More


חדשות עולם המשפטחדשות משרד
עו"ד ליאן קהתביטול צוואה\מעורבות היורש
סעיף 35 לחוק הירושה קובע: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה". קרא עוד
כשירות מצווה לערוך צוואה
אחד התנאים שקובע חוק הירושה לצורך בדיקת כשירותה של צוואה הינו "כשירותו של המצווה". צוואה תיפסל אם יוכח שבעת שנעשתה, המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

קרא עוד
צוואות\השפעה בלתי הוגנת
מהי השפעה בלתי הוגנת? באילו נסיבות ביהמ"ש יקבע כי היורש הפוטנציאלי אינו כשיר לרשת את המנוח? עו"ד ליאן קהת מנתחת את הנושא ומציגה את מבחני הפסיקה.
קרא עוד
עמוד הבית  |  קישורים  |  חדשות  |  הוסף למועדפים  |  צור קשר  |  מפת האתר

כל הזכויות שמורות למשרד עורכת דין ליאן קהת טל: 03-6126367

פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים