גירושין\חלוקת רכוש


פירוק שיתוף בדירת המגורים


גירושין\חלוקת נכסים פיננסיים


גירושין\מוניטין אישי


גירושין\חלוקת מניות חברה


גירושין\מוניטין עסקי


גירושיו\חלוקת רכוש\פיצויים מתאונה, גימלה


גירושין\חלוקת רכוש לא שווה


גירושין\נכסים חיצוניים


דיני משפחה\הסכמים במשפחה


גירושין\בגידות\עידן האנטרנט


גירושין-כינוס נכסים


נהול עזבון-מכירת נכסי מקרקעין


עמוד הבית צוואות\השפעה בלתי הוגנת

צוואות\השפעה בלתי הוגנת

סעיף 30 (א) לחוק הירושה דן בצוואה שנעשתה בנסיבות של אונס ו/או איום ו/או השפעה בלתי הוגנת ו/או תחבולה ו/או תרמית. הסעיף קובע כי צוואה שנעשתה בנסיבות האמורות בטלה.

ככלל, אין מניעה מלשכנע אחר לכתוב צוואה לטובתך או לטובת אדם אחר. אבל אם הדרך בה הדבר נעשה כרוך בהשפעה בלתי הוגנת הרי זה פסול וכי צוואה כזו בטלה.

 

מתי תחשב השפעה להשפעה בלתי הוגנת?

הכלל שנקבע על ידי בתי המשפט הוא בחינת השאלה: האם הצוואה נכתבה מתוך רצונו החופשי של המצווה. אם לאו, הצוואה בטלה. אין זה חשוב מי השפיע ולמה. אם הצוואה הינה פרי רצונו החופשי של המצווה הרי שהיא בתוקף, ואם אינה פרי רצונו היא בטלה.

 

נטל ההוכחה

נטל ההוכחה על הטוען להשפעה בלי הוגנת חל על טוען הטענה כנגד מבקש קיום הצוואה- היורש/ים.

יחד עם זאת, כאשר קיימים פגמים צורניים בצוואה, הרי שניתן להעביר את הנטל על הטוען לקיומה של הצוואה.

קיימים שני סוגי מקרים נוספים שבהם ניתן יהיה להעביר את נטל ההוכחה על מבקש קיום הצוואה- היורש/ים. זאת,כאשר מדובר ביחסי אמון מיוחדים כגון: עורך דין ולקוח, רופא וחולה, וכאשר קיימים יחסי תלות בין המנוח והזוכה, כגון: כאשר המנוח היה מצוי בטיפול בלעדי של מטפלת שזכתה בצוואה.

בשל הכלל שאת רצון המת יש לקיים, הנחת המוצא היא כי הצוואה כשרה והמתנגד לקיום צוואה מחמת השפעה בלתי הוגנת- עליו הנטל להוכיח טענתו. כל ספק לעניין זה פועל לטובת מבקש קיום הצוואה-היורש/ים. ברם, "כאשר הנסיבות האופפות את המקרה מצביעות על קיומה של תלות של אדם בזולתו, שהיא כה מקיפה ויסודית שניתן להניח כי נשלל רצונו החופשי והבלתי תלוי של אותו אדם במה שנוגע ליחסים שבינו לבין הזולת, כי אז אפשר לאמר שעשייה או פעולה שהיא בעליל לטובתו של זה האחרון היא תוצאה של השפעה בלתי הוגנת מצידו, אלא אם הוכח היפוכו של דבר. כלומר במקרה כזה חובת ההוכחה על אי קיומה של השפעה בלתי הוגנת עוברת אל שכמו של המבקש לקיים את המעשה או הפעולה"[1].

 

המבחנים לבחינת קיומה של השפעה בלתי הוגנת

 

בדנ"א 1516/95 מרום נגד היועץ המשפטי לממשלה נקבעו על ידי בית המשפט העליון ארבעה מבחנים לבחינת השאלה האם הצוואה נחתמה תחת השפעה בלתי הוגנת:

1.      תלות ועצמאות- הכוונה לעצמאות פיזית ושכלית- הכרתית של המוריש המנוח. הן לאורך תקופה והן בזמן עריכת הצוואה. אין די בתלות פיזית , שכן יתכן שעצמאות שכלית חברתית מחפה על התלות הפיזית.

2.      תלות וסיוע- במידה שהמצווה לא היה עצמאי ונזקק לסיוע הזולת כגון מטפל/ת, יש לבחון את טיב הסיוע שניתן לו, את היקפו ואת מידת התלות של המצווה באותו סיוע ובמי שהעניק לו אותו.

3.      קשרי המצווה עם אחרים: בידודו של המצווה וניתוקו מאחרים.

4.      נסיבות עריכת הצוואה: מעורבותו של הנהנה בעשייתה צוואה.

מובן כי בית-המשפט רשאי לעשות שימוש במבחנים נוספים. השימוש בכל אחד מהמבחנים עשוי לסייע לבית-המשפט לקבוע אם בעת כתיבת צוואתו היה המצווה במצב של תלות, וההכרעה בשאלת התלות עשויה לסייע לו לקבוע אם המצווה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת.

אך חשוב לזכור, כי בתלות, כשלעצמה, אין משום ראיה מספקת לקיומה של השפעה בלתי הוגנת, ואף לא להקמת חזקה בדבר קיומה. ראה דבריו של כבוד השופט מצא בפסק הדין הנ"ל.

 

בת.ע 101060/05 א.ג. נגד פ.ש. נדחתה על ידי כבוד השופטת סיון טענה של השפעה בלתי הוגנת. בפסק הדין דובר באישה עיוורת בעין אחת כאשר ראייתה בעינה השנייה השתבשה אף היא בתקופות הסמוכות לעשיית צוואתה השנויה במחלוקת. לאחר פטירת בעלה הזדקקה המנוחה לטיפול והשגחה עקב הבעיות בעיניה ומצבה הרפואי. בתקופה זו החל קשר קרוב בין המנוחה לשכן שלה, אשר סעד אותה ובתקופה מסוימת אף התגוררה בביתו. המתנגדת לצוואה הייתה בת דודה מדרגה שנייה, אשר טענה כי השכן הפעיל על המנוחה השפעה בלתי הוגנת בעת שכתבה צוואתה.

בדחותה את ההתנגדות קבעה כבוד השופטת סיון, כי : "מבדיקת המסמכים נראה כי המצב בו האחריות לטיפול המנוחה נופל על כתפי התובע, הוא השכן, כנראה היה נוח לנתבעת, אשר כדבריה היו לה קשיים מקשיים שונים להגיע לביקור ו/או לסעוד את המנוחה. בנסיבות אלה, אל לה לנתבעת, לאחר מותה של המנוחה, לטעון לניצול והשפעה בלתי הוגנת, כאשר בחייה של המנוחה בחרה, חרף האפשרות לשנות את המצב, להשאיר את הטיפול בידיו של התובע".

נראה, כי בתלות כשלעצמה אין ראיה מספקת להשפעה בלתי הוגנת. לא קיומה של ההשפעה פוסל את הצוואה, אלא קיומו של יסוד בלתי הוגן בה שעיקרו ניצול תלותו, חולשתו או חוסר יכולתו של המצווה לעשות צוואה לטובת הנהנה.

 

סיכום

 

אנו ממליצים ליורשים פוטנציאליים לנקוט משנה זהירות כלפי בני משפחותיהם אשר מצויים בטיפולם של אנשים זרים. בדרך כלל מדובר בהורה קשיש המצוי בטיפול של מטפלת /ת אישית/ת או באדם שלישי, כאשר אותו אדם שלישי עלול לנצל לרעה את התלות בו כדי להביא את אותו קשיש/ה לחתום על מיני מסמכים אשר יהפכו את המסייע/מטפל/אדם שלישי ליורשת/ת.

 

מאידך, אם אתם עצמכם סועדים אדם אחר במקום בני משפחתו הקרובים ואותו אדם מעוניין לצרף אתכם כזוכה בצוואתו, כדאי ומומלץ כי הצוואה תיערך כאשר קיימת חוות דעת רפואית המאשרת כי המצווה כשיר לעשות צוואה, וכי הצוואה משקפת את רצונו האמיתי, אף מומלץ ורצוי לערוך צילום של מעמד החתימה.

   חזור למעלה  חזור למעלה  

| More


חדשות עולם המשפטחדשות משרד
עו"ד ליאן קהתביטול צוואה\מעורבות היורש
סעיף 35 לחוק הירושה קובע: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה". קרא עוד
כשירות מצווה לערוך צוואה
אחד התנאים שקובע חוק הירושה לצורך בדיקת כשירותה של צוואה הינו "כשירותו של המצווה". צוואה תיפסל אם יוכח שבעת שנעשתה, המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

קרא עוד
צוואות\השפעה בלתי הוגנת
מהי השפעה בלתי הוגנת? באילו נסיבות ביהמ"ש יקבע כי היורש הפוטנציאלי אינו כשיר לרשת את המנוח? עו"ד ליאן קהת מנתחת את הנושא ומציגה את מבחני הפסיקה.
קרא עוד
עמוד הבית  |  קישורים  |  חדשות  |  הוסף למועדפים  |  צור קשר  |  מפת האתר

כל הזכויות שמורות למשרד עורכת דין ליאן קהת טל: 03-6126367

פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים