ידועים בציבור


הצעת חוק ידועים בציבור, התשע"א–2011


עמוד הבית דיני משפחה ידועים בציבור - נישואין וגירושין ידועים בציבור

ידועים בציבור

במציאות החיים המודרנית, אנו עדים ליותר ויותר זוגות החיים יחד ללא נישואין. הסיבות לכך הן רבות ומגוונות: יש הבוחרים שלא להינשא מסיבות אידיאולוגיות, ויש בני זוג אשר אינם יכולים להינשא, כגון כהן וגרושה, מעוכבי גט, בני דתות שונות, בני זוג בני אותו מין.

 

בפסיקה הודגש, כי היותם של בני זוג ידועים בציבור הוא עניין שבעובדה, שיש להוכיחו בראיות, כמו כל עובדה אחרת, דהיינו, הטוען למעמד של ידוע בציבור צריך להוכיח זאת על פי הכלל: המוציא מחברו עליו הראיה.

 

ההכרה בסטטוס של ידועים ציבור תלויה בקיומים של שני יסודות: האחד, חיי אישות כבעל ואשה המושתתים על אותו יחס של חיבה ואהבה, מסירות ונאמנות והשני, ניהול משק בית משותף.

 

במשפט הישראלי יש מגמה של צימצום הפער המשפטי בין הידועים בציבור לבין בני זוג נשואים. כך למשל באשר לנושא המזונות ניתן להחיל על הידועה בציבור חובת מזונות עפ"י הסכם מכללא , שנלמד מעצם החיים המשותפים של הצדדים. באשר לנושא הרכוש, על ידועים בציבור כמו גם על זוגות שנישאו לפני 1974 חלה "חזקת השיתוף" שהינה פרי הפסיקה. החזקה מניחה שכל הרכוש שנצבר ע"י בני הזוג במהלך חייהם המשותפים שייך לשניהם בחלקים שווים, ללא קשר אם הרכוש רשום רק על אחד מבני הזוג.

 

על ידועים בציבור הטוענים להחלת הלכת השיתוף רובץ נטל הוכחה מוגבר יותר מנטל הוכחה של בני זוג נשואים ועליו להוכיח 2 דברים: האחד, כי אכן הצדדים היו ידועים בציבור והשני, כוונת שיתוף ממשית בין הצדדים.

 

ההגדרה המקובלת לידועים בציבור הינה בני זוג המנהלים חיי משפחה במשק בית משותף. לעניין זה קבע בית המשפט העליון כי יש לפרש את המונח חיי משפחה פרשנות מרחיבה. במונח "חיי משפחה" לא עסקינן רק בבני זוג הרוצים להמשיך את הדור ולגדל צאצאים. יש להכיר ב"תא משפחתי" גם אם הוא לא מבוסס על קשר פורמאלי של נישואין ואין תכליתו גידול צאצאים. כך למשל במקרים של בני זוג שגילם בעת יצירת הקשר מבוגר יחסית אף שיוכלו לחיות יחד עוד עשרות שנים.


על פי הפסיקה של בית המשפט העליון, כדי לענות להגדרה של ידועים בציבור די בכך שבני הזוג דבקים אחד בשני בקשר של גורל חיים והקשר הזוגי ביניהם מבוסס על יחסי אישות וכולל יסודות אמוציונאליים וכלכליים.


ניתן באופן עקרוני אף להכיר בקשר של ידועים בציבור גם אם אחד מבני הזוג נשוי פורמאלית אותה עת לאחר. כך למשל אם יוכח שיתוף בנכסים בין בני זוג כאשר אחד מהם טרם התגרש מבן הזוג לו הוא נשוי למשל עקב סרבנות גט מתמשכת ובלתי הוגנת מצידו של בן הזוג הנשוי לידוע בציבור. מובן כי נטל ההוכחה לקיומה של מערכת יחסים של ידועים בציבור כבד יותר כאשר אחד מבני הזוג נשוי לאחר.

בפסיקה שנתנה בחודש 9/07 על ידי כבוד השופט יעקב כהן מבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא נפסק כי מגורים משותפים אינם בהכרח תנאי להכרה בבני הזוג כידועים בציבור. בית המשפט קבע כי יכול וזוג יחשבו כידועים בציבור גם בהעדר לינה משותפת. לדעת כבוד השופט יעקב כהן "משפחה" הם גם שני אנשים המבלים זמנם וחייהם יחד אף אם הם לנים בנפרד.


יחד עם זאת ו"מהעובדה בלבד שגבר ואישה חיים ביחד בנסיבות בהן ידועים הם בציבור כבני זוג נשואים, אין עדיין להסיק שרכוש שנרכש על ידי כל אחד מהם בנפרד, רכוש משותף הוא.

 

עוד נפסק כי הנטל הרובץ על ידוע בציבור הטוען לשיתוף בנכסי בן זוגו הוא כבד יותר מן הנטל הרובץ בנסיבות דומות על בן זוג נשוי במיוחד כאשר אין מדובר בנכס משפחתי מובהק. הכבדת הנטל על הטוען לשיתוף נכסים בין בני זוג ידועים בציבור נובעת מהמשמעות שעשויה להיות להעדר הנישואין ביניהם. לעיתים בני זוג מקיימים חיי זוגיות משותפים ללא אקט פורמאלי של נישואין מתוך בחירה שלא למסד את הקשר הזוגי ביניהם, להבדיל ממקרים בהם העדר הנישואין נובע ממניעות להינשא זה לזו. במקרים אחרים, עשוי הדבר להעיד על ארעיות הקשר או על היותו בלתי מחייב, באופן השולל קיומה של כוונה לשיתוף רכושי.


יש איפוא, להתחשב בכל מקרה ומקרה בטיב הקשר הזוגי, בנסיבותיו ובכוונות המונחות בבסיסו, תוך בחינת האפשרויות שעמדו בפני בני הזוג למיסוד הקשר הזוגי מחד גיסא ומידת האפשרות של כל אחד מבני הזוג לניתוק הקשר מאידך גיסא". בג"צ 4178/04 פלוני נגד בית הדין הרבני לערעורים.

 

בהצעת חוק ידועים בציבור, התשע"א 2011 מוגדרים ידועים בציבור "בני זוג הקיימים חיי משפחה הדומים במהותם לאלו של זוג נשוי ומנהלים משק בית משותף, ובלבד שהם חולקים קורת גג משותפת והצהירו על כך בתצהיר או במסגרת הסכם ביניהם (בחוק זה- הצהרת ידועים בציבור) ובלבד שאושרה או אומתה בהתאם להוראות חוק זה".  חזור למעלה  חזור למעלה  

| More


חדשות עולם המשפטחדשות משרד
עו"ד ליאן קהתכשירות מצווה לערוך צוואה
אחד התנאים שקובע חוק הירושה לצורך בדיקת כשירותה של צוואה הינו "כשירותו של המצווה". צוואה תיפסל אם יוכח שבעת שנעשתה, המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

קרא עוד
צוואות\השפעה בלתי הוגנת
מהי השפעה בלתי הוגנת? באילו נסיבות ביהמ"ש יקבע כי היורש הפוטנציאלי אינו כשיר לרשת את המנוח? עו"ד ליאן קהת מנתחת את הנושא ומציגה את מבחני הפסיקה.
קרא עוד
ביטול צוואה\מעורבות היורש
סעיף 35 לחוק הירושה קובע: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה". קרא עוד
עמוד הבית  |  קישורים  |  חדשות  |  הוסף למועדפים  |  צור קשר  |  מפת האתר

כל הזכויות שמורות למשרד עורכת דין ליאן קהת טל: 03-6126367

פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים