גירושין\חלוקת רכוש


פירוק שיתוף בדירת המגורים


גירושין\חלוקת נכסים פיננסיים


גירושין\מוניטין אישי


גירושין\חלוקת מניות חברה


גירושין\מוניטין עסקי


גירושיו\חלוקת רכוש\פיצויים מתאונה, גימלה


גירושין\חלוקת רכוש לא שווה


גירושין\נכסים חיצוניים


דיני משפחה\הסכמים במשפחה


גירושין\בגידות\עידן האנטרנט


גירושין-כינוס נכסים


נהול עזבון-מכירת נכסי מקרקעין


עמוד הבית ביטול צוואה\מעורבות היורש

ביטול צוואה\מעורבות היורש

ביטול צוואה עקב מעורבות היורש

 

סעיף 35 לחוק הירושה קובע:

"הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה".

המחוקק רצה להרתיע אנשים מלקחת חלק בעריכת צוואה לטובתם מהחשש שפעילות כזו גורמת לחץ אסור על המצווה - המוריש. כלומר חשש לעיוות הרצון החופשי שהוא היסוד החשוב ביותר בהורשה על פי צוואה. הגיונו של סעיף 35 הוא כי האנשים המנויים בו עשויים להשפיע על המוריש שלא כדין. האנשים האלה נמנים על "חוג החשודים" מראש בעיני החוק (דברי הסבר להצעת חוק הירושה מתשי"ב).


הפסיקה פרשה את סעיף 35 על דרך הצמצום וזאת בשל נוסחו של הסעיף אשר אינו משאיר מקום לשיקול דעת. כך למשל, גם אם נתן לכאורה להוכיח כי רצונו החופשי של המוריש היה לצוות ליורש המופיע בצוואתו הרי שלאור נוסחו של הסעיף די בכך שהיורש נטל חלק בעריכת הצוואה כדי לבטל את הוראות הצוואה המזכות אותו.


הוראת סעיף 35 מונה שלוש סוגים של זוכים על פי צוואה שהוראת צוואה המזכה אותם או את בני זוגם בטלה. 1. מי שהיה עד לעשיית הצוואה 2. מי שערך אותה 3. או מי שלקח באופן אחר חלק בעריכתה.


 

 מה פירוש "היה עד לעשיית הצוואה"

סעיף 20 לחוק הירושה מסדיר את אופן עריכתה של צוואה בעדים ומורה כך: "צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור".

הפרשנות המצומצמת לסעיף 35 היא שהעדות עליה מדובר היא העדות הרשמית לצוואה המוזכרת בסעיף 20 לחוק הירושה ולא נוכחות בזמן עשיית הצוואה גרידא.

יחד עם זאת נפסק כי יכול ונוכחותו של יורש על פי צוואה במעמד חתימת הצוואה או עריכתה גם אם אינו משמש כעד רשמי על פי סעיף 20 תהווה חיזוק לטענה בדבר בטלותן של הוראות הצוואה לטובת אותו עד הכל על פי נסיבות העניין.


מה פירוש "ערך את הצוואה"

עריכת הצוואה היא נטילת חלק בניסוחו או בכתיבתו של המסמך. הווה אומר, העריכה, היא פעולה הקשורה ביצירתו, מבחינת התוכן או הצורה, של המסמך הקרוי צוואה.

גם ביטוי זה פורש בפסיקה זה על דרך הצמצום.


 מה פירוש "לקח באופן אחר חלק בעריכתה"

הגישה המצמצמת: בתחילת הדרך פרשו בתי המשפט את הביטוי "לקח באופן אחר חלק בעריכתה" פרשנות מצמצמת. משמע כל פעילות הקודמת לעריכת הצוואה על ידי עורך הדין או אדם אחר העורך את הצוואה איננה פעילות היכולה לפסול אדם מלרשת לפי סעיף 35 , נתן לשוחח עם המצווה על הצוואה שהוא עומד לכתוב, לנסות להשפיע עליו שיכתוב צוואה לטובתך וכיוצ"ב, רק כשעורך דין או אדם אחר מתחיל בעריכת ניסוח הצוואה יש להיזהר שלא לקחת חלק בעריכתה.

הגישה המרחיבה: לקיחת חלק בעריכת צוואה הינו ביטוי גמיש אשר מתמלא תוכן על פי הנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה, מטבעו, אין הוא סובל מסמרות קבועים.


 מתי יחשבו מעשים ו/או פעולות הקודמים לעריכת הצוואה כפעולות המהוות חלק בעריכתה

לפי הגישה המצמצמת שיחות מוקדמות בנוגע לצוואה שמוריש עומד לעשות אינן פוסלות את היורש ששוחח עם המצווה מלרשת. גם ניסיונות שכנוע כי המצווה יוריש לאדם זה את רכושו אינו נופל בגדר מעשה מסוג זה. וזאת גם במקרה שבו היורש יזם את עשיית הצוואה.


לפי הגישה המרחיבה שיחה מוקדמת יכולה בנסיבות מסויימות להוות עילה לביטול הצוואה. ב"פ"ד הררי" דובר במוריש שהתגורר בחיפה והיה ערירי. המוריש היה ביחסים הדוקים עם אחיינו שהיה עורך דין במקצועו. עת ביקר המוריש בתל-אביב אצל אחיינו אמר לו שברצונו לערוך צוואה ולהוריש לו את רכושו. האחיין יעץ לו בין היתר לעשות צוואה בעצמו (צוואה בכתב יד) והדריכו בקווים כלליים כיצד לעשותה. תקופת מה לאחר מכן כתב המוריש את צוואתו ושלחה לאחיין היורש. במקרה זה נפסלה הצוואה ונקבע שהאחיין לקח חלק בעריכתה.


ב"פ"ד שפיר" נקבע כי תרגום הצוואה נחשב כלקיחת חלק בעריכתה. בפסיקה מאוחרת יותר נקבע כי כשברור מתוך הנסיבות שאין כל חשש לסילוף או לרמאות כגון שהתרגום נעשה בנוכחות אנשים רבים המבינים את שתי השפות לא יהווה הדבר עילת פסילה. וראה ע"א 598/75 רזניק ואחרים נגד רזניק פ"ד ל (1) 749 .

לסיכום:

נראה כי התשובה לשאלה האם נטל אדם חלק אחר באופן עריכת צוואה הנה שאלה מורכבת אשר תבחן בכל מקרה לפי נסיבותיו.

לפיכך בכל מקרה בו אדם אחר מבקש לכלול אתכם בצוואתו ואתם נדרשים לסייע בעדו בעניין זה בכל דרך שהיא ובמיוחד כאשר עזרתכם ניתנת בתום לב מומלץ שתגלו מעורבות נמוכה ככל שנתן ואל תהססו להיוועץ בעורך דין מטעמכם שיוכל להנחותכם כיצד לעזור לאותו אדם מבלי להיפגע.

מאידך אם אתם צד מעוניין בצוואתו של אדם אחר וכאשר מעורבותו של צד ג' בצוואת המצווה הביאה את המצווה להוריש לו את רכושו או חלקו אל תהססו לבדוק אפשרות של תקיפת ההוראות הרלוונטיות בצוואת המוריש.

למאמר המלא לחץ כאן


  חזור למעלה  חזור למעלה  

| More


חדשות עולם המשפטחדשות משרד
עו"ד ליאן קהתביטול צוואה\מעורבות היורש
סעיף 35 לחוק הירושה קובע: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה". קרא עוד
כשירות מצווה לערוך צוואה
אחד התנאים שקובע חוק הירושה לצורך בדיקת כשירותה של צוואה הינו "כשירותו של המצווה". צוואה תיפסל אם יוכח שבעת שנעשתה, המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

קרא עוד
צוואות\השפעה בלתי הוגנת
מהי השפעה בלתי הוגנת? באילו נסיבות ביהמ"ש יקבע כי היורש הפוטנציאלי אינו כשיר לרשת את המנוח? עו"ד ליאן קהת מנתחת את הנושא ומציגה את מבחני הפסיקה.
קרא עוד
עמוד הבית  |  קישורים  |  חדשות  |  הוסף למועדפים  |  צור קשר  |  מפת האתר

כל הזכויות שמורות למשרד עורכת דין ליאן קהת טל: 03-6126367

פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים