מוניטין עסקי


עמוד הבית גירושין\מוניטין עסקי מוניטין עסקי

מוניטין עסקי

הגדרת המונח מוניטין עסקי

 

בית המשפט העליון אימץ הגדרות מהפסיקה באנגליה בבואו להגדיר את המונח "מוניטין" וזאת במסגרת פסיקה מתחומי משפט שונים.

כך למשל בפסיקת בית המשפט העליון בע"א 280/73 מפי כבוד השופט זוסמן:

"The goodwill is nothing more than the probability that the old customers will resort to the old place".

וכן הגדרה נוספת שאומצה על ידי בית המשפט בפסיקה הנ"ל ולפיה מוניטין הוא:

“The advantage or benefit, which is acquired by an establishment, beyond the mere value of the capital, stock, funds or property employed therein, in consequence of the general public patronage and encouragement which it receives from constant or habitual customers, on account of its local position, or common celebrity, or reputation for skill or affluence, or punctuality or from other accidental circumstances or necessity, or even from partialities or prejudices

".

Metropolitan National Bank of New-York v. St. Louis Dispatch Company et al: 37 L. Ed. 799

במוניטין עסקי הכוונה למוניטין המהווה חלק בלתי נפרד מ"עסק חי" אשר נתן לאומדו ולכמת אותו בשווה כסף.

כך למשל לצורך מכירת עסקים בשוק החופשי וכחלק בלתי נפרד מהערכת השווי של העסק עורכים המוכרים ו/או הקונים הערכה של המוניטין של העסק העומד למכירה. כפי שנתן לכמת מהו המוניטין של עסק או חברה שעיסוקה בית דפוס, מסעדה, בית מרקחת וכיוצ"ב לצורך מכירת העסק כ"עסק חי" לצד ג' הרי שנתן לבצע הערכה של המוניטין העסקי על מנת לחלק זכויות בין בני זוג.

 

איך מעריכים מוניטין עסקי

 

· הערכת מוניטין עסקי של עסק שנמכר

 

נושא הערכת שוויו של "המוניטין, העסיקה רבות את פסיקת בתי המשפט בכל הקשור לענייני מיסוי. בע"א 7493/98 שלמה שרון ואח' נ' פקיד שומה יחידה ארצית לשומה, להלן "פ"ד שרון", נקבע כי -ערך המוניטין שווה להיוון הרווחים העתידיים שיופקו מהם. כפועל יוצא מכך בית המשפט העליון אימץ את השיטה השיורית להערכת ערך המוניטין של עסק כעסק חי וזאת במקום בו נמכר כל העסק. לפי שיטה זו ערכו של המוניטין שווה להפרש בין התמורה המתקבלת לבין ערך השוק של כל הנכסים האחרים הנמכרים במסגרת העסק, השארית תחשב כמוניטין הכוללת בחובה את ערכו של "עסק חי".

 

· הערכת מוניטין עסקי של עסק שלא נמכר

 

כאשר בני זוג מתגרשים ומבקשים לפרק השיתוף בעסק אזי לא בהכרח יימכר העסק לצד שלישי, לעיתים קרובות אחד מבני הזוג ימכור את חלקו לבן הזוג האחר, אם במסגרת הסכם או במסגרת פסיקה של בית המשפט. במקרה כזה שבו העסק לא נמכר לא נתן לאמץ את שיטת החישוב השיורית. לפי פ"ד שרון במקרה שהעסק לא נמכר יש לחשב המוניטין באמצעות נוסחה המהוונת את ההפרש שבין רווחיו הממוצעים של העסק המועבר לבין סכום המייצג את התשואה הסבירה המשוערת של הנכסים שהעסק החזיק בהם באותה תקופה.

 

מוניטין עסקי לעומת מוניטין אישי

 

להבדיל ממוניטין אישי/נכסי קריירה אשר זכו להכרה כנכס בר חלוקה במדינת ישראל רק בשנים האחרונות (פסיקת בית המשפט העליון בבעמ 4623/04 משנת 2007 ותיקון מספר 4 לחוק יחסי ממון משנת 2008), הרי שמוניטין עסקי הוכר כנכס בר איזון כבר בשנת 1990 על ידי בית המשפט העליון בפסק דין שבו נדון חלוקת עסק מסוג בית מרקחת (להלן פ"ד נתן נגד גרינר). שם נקבע על ידי בית המשפט כי מוניטין עסקי הנלווה לעסק הנה זכות קניינית ככל זכות אחרת ובית המשפט החיל את הלכת השיתוף על זכותה של האלמנה לזכויות בעסק בעלה המנוח לרבות במוניטין העסקי.

במוניטין אישי אנו עוסקים במוניטין הדבק באדם עצמו ואשר בא לידי ביטוי בעקר בכושר השתכרותו. לעומת זאת ב"מוניטין עסקי" המוניטין דבק לעסק עצמו. אצל בעלי מקצועות חופשיים למשל לעיתים העסק הוא האדם ולמעשה המוניטין הוא יותר מוניטין אישי מעסקי שכן הלקוחות פוקדים את המשרד בזכותו של בעל העסק ובלעדיו לא יתקיים העסק.  חזור למעלה  חזור למעלה  

| More


חדשות עולם המשפטחדשות משרד
עו"ד ליאן קהתצוואות\השפעה בלתי הוגנת
מהי השפעה בלתי הוגנת? באילו נסיבות ביהמ"ש יקבע כי היורש הפוטנציאלי אינו כשיר לרשת את המנוח? עו"ד ליאן קהת מנתחת את הנושא ומציגה את מבחני הפסיקה.
קרא עוד
ביטול צוואה\מעורבות היורש
סעיף 35 לחוק הירושה קובע: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה". קרא עוד
כשירות מצווה לערוך צוואה
אחד התנאים שקובע חוק הירושה לצורך בדיקת כשירותה של צוואה הינו "כשירותו של המצווה". צוואה תיפסל אם יוכח שבעת שנעשתה, המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

קרא עוד
עמוד הבית  |  קישורים  |  חדשות  |  הוסף למועדפים  |  צור קשר  |  מפת האתר

כל הזכויות שמורות למשרד עורכת דין ליאן קהת טל: 03-6126367

פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים