גירושין\חלוקת רכוש


פירוק שיתוף בדירת המגורים


גירושין\חלוקת נכסים פיננסיים


גירושין\מוניטין אישי


גירושין\חלוקת מניות חברה


גירושין\מוניטין עסקי


גירושיו\חלוקת רכוש\פיצויים מתאונה, גימלה


גירושין\חלוקת רכוש לא שווה


גירושין\נכסים חיצוניים


דיני משפחה\הסכמים במשפחה


גירושין\בגידות\עידן האנטרנט


גירושין-כינוס נכסים


נהול עזבון-מכירת נכסי מקרקעין


עמוד הבית צווי הגבלה נגד סרבן גט

צווי הגבלה נגד סרבן גט

לפי חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) התשנ"ה 1995 קיימת אפשרות לבקש צווי הגבלה כנגד בן /בת הזוג המסרב לקיים את פסק הדין שהורה על גירושין להלן "בן הזוג הסרבן".

 

1. קיימת שורה של הגבלות אותה נתן להפעיל כנגד בן הזוג הסרבן לרבות עיכוב יציאה מן הארץ, מניעת קבלת דרכון או אחזקתו, מניעה מלקבל או להחזיק רשיון נהיגה, צו מאסר, מניעה מלפתוח חשבון בנק או הפסקת פעילות חשבון קיים תוך קביעה כי הסרבן הינו "לקוח מוגבל מיוחד", איסור לעסוק במקצוע שהעיסוק בו מוסדר על פי דין לדוגמא רואה חשבון, מהנדס, חוקר פרטי, או להפעיל עסק הטעון רישוי על פי דין לדוגמא עסק בתחום המזון, התרופות ועוד.

 

2. כן מוסמך בית הדין לצוות על תפיסת כל נכס מנכסיו של הסרבן, מיטלטלין או מקרקעין, על רישום עיקול עליהם או על מינוי כונס נכסים עליהם, ולהורות לכונס הנכסים מה ייעשה בנכס ובפירותיו כל עוד הצו בתוקפו.

 

3. כן מוסמך בית הדין להורות על עיקול של קצבה או גמלה לצורך תשלום חוב מזונות.

 

4. אם האדם שנגדו ניתן צו ההגבלה לא קיים את פסק הדין בתוך 30 ימים מיום מתן הצו, רשאי בית הדין, בצו הגבלה נוסף , להורות על עיכוב או על שלילה של גמלה או קצבה, המשתלמת לסרבן על פי חיקוק, לתקופה של עד שישה חודשים, ובית הדין אף רשאי להאריכה לתקופות נוספות.

 

5. במקרה של מתן הגבלות כנגד אישה סרבנית להבדיל מגבר סרבן, נשיא בית הדין הרבני הגדול אמור לאשר את מתן צו ההגבלה. לצורך זאת יש לקיים אצל נשיא בית הדין הרבני הגדול שימוע.

 

6. כך למשל, נדונה בבית הדין הרבני האיזורי בחיפה בקשה של הבעל להטלת הגבלות נוספות על האישה מעבר להגבלות שכבר אושרו בעבר וכן בקשה לכפיית גט על האשה.

 

7. החלטה בית הדין להרחיב את ההגבלות על האישה נתנה ברוב דעות כאשר אב בית הדין היה בדעת מיעוט.

 

8. במקרה זה ניתנו כנגד האישה בעבר הגבלות מסוג עיכוב יציאה ומניעה לחידוש דרכון. בית הדין הורה על הרחבת ההגבלות תוך הוצאת הגבלות נוספות כנגד האישה והן הגבלת רשיון נהיגה והגבלת חשבון בנק.

 

9. טענת האישה היתה כי מוכנה להתגרש בתנאי כי הבעל יעשה ביטוח חיים בו תהיה מוטבת.

 

10. טענת הבעל כי יש להרחיב ההגבלות שכן האישה חיה עם אחר. אמנם לא הוכח "מכחול בשופפרת" אך הוכח שבני הזוג מצויים במגורים משותפים תחת קורת גג אחת בבחינת "עצת זימה ביניהם".

 

11. בית הדין במתן החלטתו קובע כי חלוף הזמן במהלכו מסרבת האישה לקיים את פסק הדין לגירושין הוא כשלעצמו מהווה עילה לשקול ולהחמיר את הסנקציות כנגד האישה.

 

12. דובר בפסק דין לגירושין משנת 2006 שטרם קויים על ידי האישה. כמו כן נקבע כי הגם שבפועל הבעל הוא זה שאשם בפירוד הרי שלאור ההוכחות שהביא הבעל לפיהם האישה עשתה מעשים המהווים "דבר מכוער" והם "שהיא גרה בביתו של ידיד לעיתים קרובות כבדרך קבע. ההתנהלות שלה ושל הידיד ורמת השיתוף ביניהם כשותפים לכל דבר. אינה משלמת דמי שימוש על המגורים בדירתו, נוסעת ברכבו ללא תמורה כאילו היה גם רכבה". כל אלה מצדיקים החרפת הסנקציות כנגדה.

 

13. דעת המיעוט במקרה זה קבעה כי אין להחריף את הסנקציות על האישה שכן האישה טענה שאינה מתנגדת לעצם הגירושין אלא רצונה שלא יפגעו זכויותיה בפנסיית השאירים ועתרה לחייב את הבעל לחתום על מסמכי ביטוח חיים לצורך אבטחת קצבת השאירים שלה. כמו כן היות והבעל חי עם אחרת אזי אינו יכול לחייב אותה להתגרש כיון שגם הוא עושה מעשים מכוערים. דעת המיעוט קבעה כי יש להפנות את האישה למכון עליו הורה לצורך עריכת בדיקת פוליגרף לפיה אם תוצאת הבדיקה תהיה שלא קיימה יחסים עם אחר יחוייב הבעל לערוך ביטוח חיים לאישה כאשר האישה תישא בעלותו של הביטוח.

 

14. במקרה הנ"ל יוצג הבעל על ידי עו"ד ליאן קהת  חזור למעלה  חזור למעלה  

| More


חדשות עולם המשפטחדשות משרד
עו"ד ליאן קהתצוואות\השפעה בלתי הוגנת
מהי השפעה בלתי הוגנת? באילו נסיבות ביהמ"ש יקבע כי היורש הפוטנציאלי אינו כשיר לרשת את המנוח? עו"ד ליאן קהת מנתחת את הנושא ומציגה את מבחני הפסיקה.
קרא עוד
ביטול צוואה\מעורבות היורש
סעיף 35 לחוק הירושה קובע: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה". קרא עוד
כשירות מצווה לערוך צוואה
אחד התנאים שקובע חוק הירושה לצורך בדיקת כשירותה של צוואה הינו "כשירותו של המצווה". צוואה תיפסל אם יוכח שבעת שנעשתה, המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

קרא עוד
עמוד הבית  |  קישורים  |  חדשות  |  הוסף למועדפים  |  צור קשר  |  מפת האתר

כל הזכויות שמורות למשרד עורכת דין ליאן קהת טל: 03-6126367

פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים