גירושין\חלוקת רכוש


פירוק שיתוף בדירת המגורים


גירושין\חלוקת נכסים פיננסיים


גירושין\מוניטין אישי


גירושין\חלוקת מניות חברה


גירושין\מוניטין עסקי


גירושיו\חלוקת רכוש\פיצויים מתאונה, גימלה


גירושין\חלוקת רכוש לא שווה


גירושין\נכסים חיצוניים


דיני משפחה\הסכמים במשפחה


גירושין\בגידות\עידן האנטרנט


גירושין-כינוס נכסים


נהול עזבון-מכירת נכסי מקרקעין


עמוד הבית ניהול עיזבון-מכירת נכסי מקרקעין

ניהול עיזבון-מכירת נכסי מקרקעין

על מנהל העיזבון  המתמנה על ידי בית המשפט לענייני משפחה לצורך מימוש נכס מקרקעין חלות חובות שונות,  בין היתר עליו להזמין  שומה של הנכס נשוא המכירה, לפרסם הודעה המזמינה את הציבור להציע הצעות,  לקבל הצעות ולבדוק שהן עומדות בתנאי המכרז,  לנהל התמחרות, לחתום על חוזה עם הזוכה במכרז, לדווח לשלטונות המס על המכירה וכיוצ"ב.  

הזמנה להציע הצעות מתפרסמת בעיתונות, ובמסגרתה נדרשים המציעים השונים להציע הצעה לרכישת הנכס עד למועד מסוים וכן לצרף שיק בנקאי להבטחת נזקים שיגרמו על ידם היה ויחזרו בהם מהצעתם כאשר גובה השיק הינו נגזרת מגובה ההצעה (בדרך כלל בין 5-10%).

בהתמחרות כזו מתייצבים כל המציעים לאחר שהגישו הצעה והפקידו פיקדון כספי/שיק בנקאי כאמור.

בהליכי כינוס נכסים המתקיימים במסגרת תיק ירושה קיימת ליורשים זכות קדימה במקרה שמדובר במימושו של משק חקלאי (סעיף 100  לחוק המקרקעין).

על פי הפסיקה לא קיימת זכות קדימה בין יורשים במקרה שלא מדובר במשק חקלאי.

הליך ההתמחרות באופן כזה שחלה על כל היורשים המעוניינים להשתתף במכרז להציע הצעה ולהפקיד פיקדון ככל מציע אחר. מנגנון זה נועד להבטיח את זכותם של כלל היורשים לקבל את המחיר המרבי שניתן לקבל בשוק החופשי בגין מכירת הנכס המסוים.  עמדה זו התקבלה על ידי בית המשפט העליון,   ברע"א 972/10.  

המגמה בגישת ביהמ"ש הנה:

1.      לאזן בין זכות הקניין של בעל הנכס שרוצה למכור את הנכס במחיר הגבוה ביותר שנתן לקבל בעבור הנכס ולבין הבעלים האחר המעוניין לשמור על הנכס.

2.      מתן אפשרות לאחד היורשים להשוות את הצעתו להצעה הגבוהה ביותר בתום המכרז ומבלי להשתתף בו  הייתה פוגעת בציפיות של המשתתפים האחרים במכרז אשר היו מוצאים עצמם בתום המכרז מול רוכש שלא השתתף במכרז.

במקרה אחר שנדון בבת המשפט לענייני משפחה בנצרת (תמ"ש 43961-03012) קבע ביהמ"ש כי היורשים יהיו רשאים להשתתף במכרז ולהשוות להצעה הגבוהה ביותר מבין צדדי ג'. במקרה השוואת ההצעה הגבוהה ביותר של צד ג', תימשך ההתמחרות בין אותו צד ג' לבין מי מהיורשים  שמבקש להשוות ההצעה עד להכרזה של מנהלת העיזבון על ההצעה הזוכה.  חזור למעלה  חזור למעלה  

| More


חדשות עולם המשפטחדשות משרד
עו"ד ליאן קהתכשירות מצווה לערוך צוואה
אחד התנאים שקובע חוק הירושה לצורך בדיקת כשירותה של צוואה הינו "כשירותו של המצווה". צוואה תיפסל אם יוכח שבעת שנעשתה, המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

קרא עוד
צוואות\השפעה בלתי הוגנת
מהי השפעה בלתי הוגנת? באילו נסיבות ביהמ"ש יקבע כי היורש הפוטנציאלי אינו כשיר לרשת את המנוח? עו"ד ליאן קהת מנתחת את הנושא ומציגה את מבחני הפסיקה.
קרא עוד
ביטול צוואה\מעורבות היורש
סעיף 35 לחוק הירושה קובע: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה". קרא עוד
עמוד הבית  |  קישורים  |  חדשות  |  הוסף למועדפים  |  צור קשר  |  מפת האתר

כל הזכויות שמורות למשרד עורכת דין ליאן קהת טל: 03-6126367

פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים