העליון-דירה מלפני הנישואין תאוזן בין בני הזוג
דצמבר 2012 בית המשפט העליון מפיו של השופט יורם דנציגר קובע כי דירה שהביא הבעל מלפני הנישואין עוד טרם הכיר את אשתו תאוזן בין בני הזוג.
0
0
הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ב-2011
פברואר 2012\הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ב-2011 אושרה בקריאה ראשונה
0
0
ביטול חזקת הגיל הרך
ינואר 2012\שר המשפטים קבל את המלצת ועדת שניט לביטול חזקת הגיל הרך.
0
0
שם האב הביולוגי נמחק כליל משם המשפחה של הקטינות
מאי 2012\בית המשפט לענייני משפחה נענה לבקשתה של אימם של שתי קטינות והורה כי הקטינות ישאו את שם משפחתה החדש של האם מנישואיה השניים ולא ישאו כלל את שם משפחת אביהן הביולוגי.
0
0